Hans Ester

‘Het kan niet anders zijn dan dat je Oeganda van nabij kent en types als die schurk van een Dr. Kilwazi door eigen ervaring hebt leren kennen. Maar wat een ellende in dat land! Zou het nu werkelijk beter zijn?
Ook de wereld van de christelijke hulpverlening aan de derde wereld moet vertrouwd voor je zijn. Je schrijft er zeer aanschouwelijk over. Het beeld van zulke hulporganisaties is er voor mij niet vrolijker op geworden. Je hebt die huichelaars raak getypeerd.
Ik las je boek geboeid. Het neemt de sluier weg van de realiteit van Afrika. Vermoedelijk is je roman het enige echte document waarin de overval op de bibliotheek van het Suid-Afrikaanse Instituut een rol speelt.’

Hans Ester (em. literatuurwetenschapper RU Nijmegen; redacteur Maandblad Zuid-Afrika) Februari 2012

Comments are closed.