Biografie

Guillaume van den Berg (Haarlem, 1952) groeide op in Haarlem, Arnhem en Bilthoven. Hij studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Reeds tijdens zijn middelbare schooltijd wilde hij ‘iets doen’ om het verschil te maken en dit idealisme resulteerde in vrijwilligerskampen bij zorgboerderijen in Duitsland, werken op verschillende kibboetzim in Israël en vrijwilligerswerk in Kenya en Oeganda. Toen hij eenmaal in Afrika was geweest had hij de smaak te pakken en publiceerde tal van artikelen, bijvoorbeeld over Oeganda, Eritrea, Liberia, Mozambique, Zuid-Afrika en later Chili . De doctoraalscriptie, waarmee hij na honderd jaar (niet helemaal ongebruikelijk in die tijd) zijn studie aan de universiteit afsloot, was getiteld Hendrik Pieter Nicolaas Muller en de Oost-Afrikaansche Compagnie, over een Nederlandse handelsmaatschappij in de 19e-eeuwse Portugese kolonie Mozambique.

Guillaume bracht kranten rond, smeerde auto’s door, schoffelde in een Zeister park, was handlanger, hulpverpleger in een psychiatrisch verpleeghuis, cateringmedewerker op Schiphol, schoonmaker van vliegtuiginterieurs, enqueteur, informateur, ’telephone operator’ of agent, free-lance journalist, ideeënmanager, senior klachtenbehandelaar , functioneel beheerder, webmaster, hoofdredacteur, directeur van het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, postbode, juridisch medewerker, en is tevens secretaris van het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten. Daarnaast schrijft hij artikelen en werkt aan diverse publicaties, waaronder de memoires van Syb de Lange, studentenpredikant, (verschenen najaar 2020). Hij assisteerde mw. dr. N. Atmadja als redacteur bij het schrijven van een boek met ervaringen van ouderen in Nederland met een achtergrond in Indonesië (verschenen najaar 2022 onder de titel Geheelde pijn, ver verlangen (Uitgeverij De Zaak Haes/EON Pers).

In 2008 publiceerde hij Neder-Afrika, een novelle over de andere jaren ’80. Dit boek, gebaseerd op de ervaringen van Guillaume in Afrika, is een fascinerend verslag in fictie van een stel jongeren uit de jaren ’80 die, naïef als ze zijn, wel eens even ‘goed willen doen in Afrika.’

Wat moet je doen wanneer je als 50-plusser ontslagen wordt en ervaart dat werkgevers helemaal niet op je zitten te wachten? Over dit gegeven schreef Guillaume Help! Word ik werkloos? Troost en advies in onzekere tijden. Het boek, gebaseerd op bijna dertig jaar werkervaring bij KPN en de argumenten die bedrijven hanteren om zich van grote groepen werknemers te ontdoen, werd enthousiast ontvangen en geeft heel concreet tips en adviezen om weer aan het werk te komen.

In 2011 zag de gedichtenbundel Ver trekken de treinen het licht. De bundel is een zoektocht in gedichten, een zoektocht naar taal en de zin van het leven.

In 2017 verscheen Het Martelinstituut, gebaseerd op de herinneringen aan de middelbare schooltijd van Guillaume. In 2020 publiceerde hij Een leven als vriend – Syb de Lange, dominee, studentenpredikant, de memoires van Syb de Lange, de predikant die (bijna) veroordeeld werd vanwege zijn uitgesproken mening over huwelijk en homoseksualiteit (boek is nog verkrijgbaar, kijk onder het lemma ‘Boeken.’ In 2022 zag  Spontaan ghettofeest  het licht, een bundel met hilarische verhalen over bijvoorbeeld studentenghetto  Uilenstede in Amstelveen.

Guillaume van den Berg is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

Comments are closed.