Germanisme, Anglicisme, nu ook een Afrikanisme?

Een piepklein verschijnsel in de marge, maar het valt wel op. Op officiële brieven van instanties aan bijvoorbeeld ondergetekende stond altijd “Aan de heer G. van den Berg”. Dat was tientallen jaren zo in Nederland, het was altijd ‘De heer en mevrouw ( dat laatste soms afgekort tot ‘mevr’). ‘Mejuffrouw’ (soms afgekort tot ‘Mej’) voor ongetrouwde vrouwen is ergens in de jaren ’60 al weer afgeschaft. Een enkeling gebruikt het nog wel eens wanneer hij of zij een brief schrijft aan een meisje met de leeftijd tot pakweg 12 jaar, maar officiële instanties gebruiken de aanspreektitel ‘Mej.’ niet meer.
In ieder geval, laat ik ( en mijn zoon) nu de laatste tijd steeds meer brieven krijgen van instanties waarbij in het adresvenster staat dat de brief gericht is aan ‘Meneer G. van den Berg’. Wat zit daar achter? In Nederland wordt ‘meneer’ in het algemeen vooral gebruikt in het dagelijks spraakgebruik, bijvoorbeeld in een winkel: ‘meneer, wat mag het wezen?’ of op straat: ‘Hé meneer, uw gulp staat open!’. Maar de officiële aanhef in en op brieven is en was altijd ‘Aan de heer…’ en dat wordt dus steeds meer ‘Aan meneer’. In het emailverkeer zie je ook steeds meer dat het ‘ Geachte heer ‘ steeds meer vervangen wordt door ‘Beste meneer’.
Waarom gebeurt dit zo sluipenderwijs, of is er meer aan de hand? Is er over vergaderd? De voorlopig enige conclusie die ik kan trekken is dat men het allemaal wat gewoner wilde houden, men vond ‘de heer’ wat te plechtstatig. De hele genderdiscussie kan het niet geweest zijn, want ‘de heer’ of ‘meneer’ blijven mannen.
Maar even droomde ik ervan dat de Chef of Cheffin Aanhef Brieven een toevallig net uit Zuid-Afrika geimmigreerde persoon was, die vond dat de aanhef gewoon ‘meneer’ moest zijn. Want ‘meneer’ (afgekort tot ‘mnr’), dat was hij of zij zo gewend, want de aanhef ‘Aan de heer’ kennen ze niet in Zuid-Afrika. Dus dan was hier sprake geweest van een Afrikanisme! Germanismen ( waar ooit Genootschap Onze Taal voor is opgericht) en de tsunami aan Anglicismen kenden we in Nederland al, maar hiep hiep hoera! Nu kennen we ook het Afrikanisme!
30052021

Leave Your Comment

Your email will not be published or shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*